Verze PVU 5.0 přinese nový vzhled, funkcionality i změnu VOP

I během léta pilně pracujeme na zkvalitňování zadavatelského prostředí v České republice. Právě pro vás připravujeme novou verzi Portálu pro vhodné uveřejnění, která přinese zásadní novinky a vylepšení.

A na co se můžete těšit?

Portál pro vhodné uveřejnění slouží zadavatelům i dodavatelům skoro 15 let a zaslouží si pravidelnou údržbu a aktualizaci. Verze 5.0 přinese novou grafiku, která umožní pracovat se systémem i na mobilních zařízeních. Měla by přinést větší přehlednost a snadnější orientaci ve stále rostoucím počtu zpracovávaných zakázek.

Díky pokroku v oblasti umělé inteligence a strojového učení jsme schopni nabídnout virtuální asistentku Evu, která vám pomůže při tvorbě dokumentace a vypisování zakázek. Budeme se snažit v maximální míře procesy veřejného zadávání automatizovat, abychom usnadnili práci zadavatelům.

S novou verzí přibude do PVU elektronický proces Užší řízení, který v poslední době nabývá na oblíbenosti a je ze strany zadavatelů velmi žádaný. Užší řízení představuje možnost využívat plně elektronický dvoufázový postup výběru toho nejvhodnějšího dodavatele.

Další praktickou novinkou bude skartace zakázek, která zadavatelům nabídne možnost nenávratně odstranit zakázky, které již není třeba na profilu archivovat. Zadavatel však musí vždy brát ohled na povinnost uchovávání dokumentace o zadávacím řízení (ať už dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo např. dle dotačních pravidel). Před každou nenávratnou skartací zakázky bude zadavatel na tuto povinnost systémem včas upozorněn.

PVU rovněž reflektuje trendy ve zpřístupňování zakázek a nabídne možnost značkování zakázek podle kategorií pro jejich snadnější vyhledávání. Požadavky na sociálně odpovědné zadávání dopadají na všechny druhy zadávacích řízení, proto bude součástí verze i aktualizace systému pro jeho evidenci a vykazování.

S novou verzí portálu přinášíme také změnu Všeobecných obchodních podmínek (VOP) a ceníku PVU, v němž budou zahrnuty i nově nastavené limity počtu zakázek. Nové VOP i ceník budou platit od 1. 10. 2021.

Další vylepšení a novinky pro vás máme rozpracované, více se o nich dozvíte zase příště. O nasazení nové verze vás budeme průběžně informovat.