Úspěšná administrace zakázky pro město Kroměříž

Město Kroměříž na jaře letošního roku vyhlásilo veřejnou zakázku s názvem Poskytování služeb mobilního operátora pro město Kroměříž. Zakázka byla soutěžena v otevřeném nadlimitním řízení s předpokládanou hodnotou 27 506 400,- Kč bez DPH. Tato předpokládaná hodnota byla stanovena s ohledem na skutečnost, že zadavatel požadoval předmětné poskytování služeb na 4 roky pro sebe a 23 vybraných příspěvkových organizací.

Vysoutěžená cena vzešlá z elektronické aukce pak činila 26 809 819,20 Kč bez DPH. Přestože zadavatel při sestavování zadávací dokumentace zvažoval, zda jít cestou elektronické aukce nebo nikoli, nakonec mu aukce zajistila cenu nižší, než byla předpokládaná hodnota, a to o téměř 700 tis. Kč. Součástí předmětu plnění byly položky jako poskytování hlasových služeb, speciální datové tarify, roaming, zákaznická podpora, zaměstnanecký program a další.

Naše společnost tak úspěšně administrovala další veřejnou zakázku pro tohoto zadavatele. Děkujeme za projevenou důvěru.