Sjednocování dodavatelských účtů se blíží

V pátek 25. 10. vyvrcholí další etapa budování Centrální databáze dodavatelů (CDD). Tento den začne připojování prvních elektronických nástrojů na již fungující CDD.

Již od začátku roku 2019 mají dodavatelé možnost používat jednotné přihlašování do propojených elektronických nástrojů. Nyní uvádíme do života další etapu, která umožní práci v libovolném propojeném nástroji s jednou jedinou registrací – tedy bez individuálních registrací v jednotlivých nástrojích.

Spolupráce QCM, s.r.o. (provozovatel nástrojů E-ZAK, PVU a Gemin) a Tender Systems s.r.o. (provozovatel systémů Tender Arena a Tender Market) vedla ke sloučení databází dodavatelů a sjednocení registračního postupu.

Zatímco zadavatelé veřejných zakázek mohou pracovat ve svých individuálních nástrojích, informace o dodavatelích jsou jednotné a sdílené. Zadavatel může pro svoji zakázku hledat dodavatele v databázi více jak 120 000 dodavatelů a naopak, tito dodavatelé mohou podat nabídku v jakémkoliv z 250 propojených nástrojů bez nutnosti opakování registračního procesu.

Proces propojování nástrojů bude postupný, tento víkend se zapojí nástroje Tender Arena a Tender Market, následovat bude série jednotlivých E-ZAKů (cca 240ks), během prosince počítáme s připojením systému PVU.

Tato změna přináší výrazné zjednodušení práce všech zúčastněných dodavatelů a zadavatelům poskytuje mnohem větší šance na získání kvalitních nabídek pro své zakázky.

Více informací se dozvíte na Velké říjnové zakázkové konferenci, na kterou vás srdečně zveme.