Produkty

Komplexní elektronizace veřejných zakázek

Elektronický nástroj E-ZAK, který využívá více jak 1 900 zadavatelů, je naší vlajkovou lodí. Hlavní výhodou tohoto systému je schopnost přizpůsobení na konkrétní podmínky zákazníka. Ačkoliv je každý zákaznický systém unikátní, umožňuje zároveň jednoduchou aktualizaci a rozšiřitelnost. E-ZAK nabízí komplexní řešení elektronizace veřejných zakázek v organizaci.

Nejrozšířenější elektronický nástroj na trhu

Portál vhodne-uverejneni.cz je největším portálem v ČR, který poskytuje profil zadavatele včetně plnohodnotné elektronické komunikace. Využívá ho bezmála 7000 ověřených zadavatelů. Uživatelé mají k dispozici základní zadávací postupy, které umožňují plně elektronizovat zadávací řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. Mohou tedy nejen elektronicky přijímat nabídky, ale rovněž elektronicky komunikovat s uchazeči.

Elektronické tržiště

Elektronické tržiště Gemin bylo provozováno v rámci koncese udělené Ministerstvem pro místní rozvoj. Zpracovalo více jak 50 000 veřejných zakázek. Od léta 2017 je provozováno v komerčním režimu, kdy vítězní dodavatelé platí procento z vítězných zakázek. Cílem tržiště je vést dodavatele k co nejsnadnějšímu způsobu podání nabídky.

Funkční elektronický nástroj

FEN je komunikační platforma integrující to nejlepší ze současných elektronických nástrojů. Slouží jako koncentrátor veřejných zakázek od jednotlivých zadavatelů, a prezentuje je v jednotném rozhraní pro dodavatele, čímž jim usnadňuje přístup k zakázkám a umožňuje podat nabídku z jednoho místa a s jedním uživatelským účtem. Zároveň respektuje odlišné požadavky na funkcionalitu elektronických nástrojů ze strany jednotlivých zadavatelů.

Centrální zadávání

Systém centralizovaného zadávání je nadstavba našich systémů E-ZAK a Gemin pro elektronizaci veřejných zakázek. Agreguje potřeby zapojených organizací, řídí vypisování veřejných zakázek a kontroluje čerpání z vysoutěžených smluv. Systém centralizovaného zadávání je navržen v souladu s usnesením vlády a metodikou Ministerstva pro místní rozvoj.

Elektronické formuláře

Každý formulář ve státní správě by mělo být možné podat přes internet. S řešením přichází nový produkt QCM e-forms, tedy elektronické formuláře, díky kterým mohou občané přistupovat k většině formulářových agend obecních úřadů i úřadů státní správy elektronicky.

Elektronické formuláře výrazně zjednoduší proces podání i zpracování. Občan může vyplnit podání pohodlně na webu, a to i bez elektronického podpisu. Podání se dostane do podatelny úřadu elektronicky.

Tvorba webů

Tvoříme weby, a to pomocí softwarů WordPress a Drupal. Mezi naše klienty patří významné centrální státní instituce, města, ale také soukromý sektor.

WordPress je charakterizován jako blogová platforma. Lze na něm postavit firemní web, e-shop, ale i osobní stránky. Drupal je software používající se k vytváření webů a aplikací. Je velmi flexibilní a umožní vytvářet všestranný, strukturovaný obsah. Oba tyto software jsou vysoce spolehlivé, snadno ovladatelné a dostupné zdarma.

Samotný redakční systém je jen malou částí balíčku služeb, který poskytujeme. Náš tým je připraven poradit Vám a aktivně se zapojit do tvůrčího procesu přípravy Vašeho webu.