Produkty

Funkční elektronický nástroj FEN

FEN je komunikační platforma pro veřejné zakázky. Slouží jako koncentrátor zakázek od jednotlivých zadavatelů a prezentuje je v jednotném rozhraní pro dodavatele. FEN usnadňuje přístup dodavatelů k zakázkám a přináší zadavatelům více nabídek. Zadavatelé nejsou nuceni měnit své zaběhnuté postupy a mohou využívat svá stávající řešení.

Elektronizace veřejných zakázek EZAK

Elektronický nástroj E-ZAK vyvíjíme od roku 2006 a je naší vlajkovou lodí. Tento nástroj využívá bezmála 1800 zadavatelů především z řad větších zadavatelů.  Hlavní výhodou systému E-ZAK je schopnost přizpůsobení na konkrétní podmínky zákazníka. Ačkoliv je každý zákaznický systém unikátní, umožňuje zároveň jednoduchou aktualizaci a rozšiřitelnost.

Vhodné uveřejnění (PVU)

Portál vhodne-uverejneni.cz je největším portálem v ČR, který poskytuje profil zadavatele. Využívá ho přes 6000 ověřených zadavatelů pro uveřejňování informací o veřejných zakázkách. Vhodne-uverejneni.cz není jen obyčejným profilem zadavatele. Uživatelé mají k dispozici elektronickou komunikaci, tak jak to vyžaduje zákon 134/2016 Sb. od všech zadavatelů od října 2018, to znamená, že mohou nejen elektronicky přijímat nabídky, ale rovněž elektronicky komunikovat s uchazeči.

Centrální zadávání

Podstatou centrálního zadávání v rámci systému je stanovení společných potřeb a vyřešení otázky centrálního nákupu zboží a materiálů pro příspěvkové organizace zřízené krajem.

Systém v pilotním provozu využívalo osm nemocnic, do budoucna plánuje společnost zpřístupnění systému dalším téměř 300 příspěvkovým organizacím.

Marwel G4 (CMS)

Redakční systém Marwel je univerzální platformou naší firmy od roku 2002 určenou pro tvorbu obecných internetových prezentací. Marwel, aktuálně ve verzi 4, je připraven pro použití jak u jednoduchých web projektů, tak i rozsáhlého nasazení  na webech centrálních státních institucí.

EAUKCE

Efektivní nástroj pro vypsání aukčního řízení a cenové on-line vyjednávání. Možnost otevřených a uzavřených aukcí s více položkami, handicapem a nastavením kritérií.

Základním a nejvyužívanějším typem Nákupní aukce je anglická nákupní aukce, kterou systém nabízí. Dalším typem jsou vícepoložková aukce bez nebo s nadřízenou aukcí, aukce s handicapem u jednotlivých účastníků, aukce s více kritérii (multikriteriální aukce) atd. Tyto typy a atributy aukcí lze kombinovat tak, aby zadání resp. výsledek aukce přesně odpovídal požadavkům Zadavatele.

GEMIN

Elektronické tržiště Gemin bylo připraveno pro období 2012-2017, kdy bylo provozováno v rámci koncese udělené Ministerstvem pro místní rozvoj. Během tohoto období zpracovalo tržiště více jak 50 000 veřejných zakázek. Od léta 2017 je tržiště Gemin provozováno v komerčním režimu, kdy vítězní dodavatelé platí procento z vítězných zakázek. Cílem tržiště Gemin je vést dodavatele co nejsnadnějším způsobem k podání nabídky. Systém obsahuje také rozsáhlé možnosti notifikací, tak aby maximalizoval počty nabídek na jednotlivé zakázky.