Produkty

QCM administrace

Poskytujeme komplexní služby administrace veřejných zakázek. Veřejné zakázky administrujeme za pomoci certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK. Disponujeme týmem zkušených právních specialistů v oblasti práva veřejných zakázek. Naše mnohaleté zkušenosti zahrnují kromě obecného zadávání veřejných zakázek i elektronizaci zadávacích postupů.

Věnujeme se také administraci elektronických aukcí a poradenství v oblasti veřejného zadávání.

Funkční elektronický nástroj FEN

FEN je komunikační platforma pro veřejné zakázky. Slouží jako koncentrátor zakázek od jednotlivých zadavatelů a prezentuje je v jednotném rozhraní pro dodavatele. FEN usnadňuje přístup dodavatelů k zakázkám a přináší zadavatelům více nabídek. Zadavatelé nejsou nuceni měnit své zaběhnuté postupy a mohou využívat svá stávající řešení.

Elektronizace veřejných zakázek EZAK

Elektronický nástroj E-ZAK vyvíjíme od roku 2006 a je naší vlajkovou lodí. Tento nástroj využívá více jak 1800 zadavatelů především z řad větších zadavatelů.  Hlavní výhodou systému E-ZAK je schopnost přizpůsobení na konkrétní podmínky zákazníka. Ačkoliv je každý zákaznický systém unikátní, umožňuje zároveň jednoduchou aktualizaci a rozšiřitelnost.

Školení a konference

Vzděláváme zadavatele a dodavatele v oblasti elektronizace, veřejných zakázek, registru smluv a dalších zákonů tak, aby si prohloubili svoje znalosti, dovednosti, zvýšili si kvalifikaci a měli celkový přehled o aktuálním dění v daném oboru.

Vhodné uveřejnění (PVU)

Portál vhodne-uverejneni.cz je největším portálem v ČR, který poskytuje profil zadavatele a od roku 2017 též plnohodnotnou elektronickou komunikaci. Využívá ho bezmála 7000 ověřených zadavatelů pro uveřejňování informací o veřejných zakázkách a realizaci veřejných zakázek. Vhodne-uverejneni.cz není jen obyčejným profilem zadavatele. Uživatelé mají k dispozici elektronickou komunikaci, tak jak to vyžaduje zákon 134/2016 Sb. od všech zadavatelů od října 2018, to znamená, že mohou nejen elektronicky přijímat nabídky, ale rovněž elektronicky komunikovat s uchazeči.

Centrální zadávání

Systém centralizovaného zadávání je nadstavba na naše systémy E-ZAK a Gemin pro elektronizaci veřejných zakázek. Umí agregovat potřeby zapojených organizací, řídí vypisování veřejných zakázek a kontroluje čerpání z vysoutěžených smluv. Reportingový modul umí přehledně zobrazit stav jednotlivých zakázek i průběh čerpání. Systém centralizovaného zadávání je navržen v souladu s usnesením vlády a metodikou Ministerstva pro místní rozvoj. Implementované řešení jsme schopni následně metodicky a technicky podporovat, zpracovávat statistické výstupy pro vedení úřadu, kontrolní orgány i Ministerstvo pro místní rozvoj.

Marwel G4 (CMS)

Redakční systém Marwel je univerzální platformou naší firmy od roku 2002 určenou pro tvorbu obecných internetových prezentací. Marwel, aktuálně ve verzi 4, je připraven pro použití jak u jednoduchých web projektů, tak i rozsáhlého nasazení  na webech centrálních státních institucí.

EAUKCE

Efektivní nástroj pro vypsání aukčního řízení a cenové on-line vyjednávání. Možnost otevřených a uzavřených aukcí s více položkami, handicapem a nastavením kritérií.

Základním a nejvyužívanějším typem Nákupní aukce je anglická nákupní aukce, kterou systém nabízí. Dalším typem jsou vícepoložková aukce bez nebo s nadřízenou aukcí, aukce s handicapem u jednotlivých účastníků, aukce s více kritérii (multikriteriální aukce) atd. Tyto typy a atributy aukcí lze kombinovat tak, aby zadání resp. výsledek aukce přesně odpovídal požadavkům Zadavatele.

GEMIN

Elektronické tržiště Gemin bylo připraveno pro období 2012-2017, kdy bylo provozováno v rámci koncese udělené Ministerstvem pro místní rozvoj. Během tohoto období zpracovalo tržiště více jak 50 000 veřejných zakázek. Od léta 2017 je tržiště Gemin provozováno v komerčním režimu, kdy vítězní dodavatelé platí procento z vítězných zakázek. Cílem tržiště Gemin je vést dodavatele co nejsnadnějším způsobem k podání nabídky. Systém obsahuje také rozsáhlé možnosti notifikací, tak aby maximalizoval počty nabídek na jednotlivé zakázky.