Nová verze E-ZAKu přinesla modul Odpovědné veřejné zadávání

Elektronický nástroj E-ZAK prošel dalším vývojem. Kromě drobných vylepšení, která zefektivní práci zadavatelům i dodavatelům, přináší nová verze nástroje důležitý modul Odpovědné veřejné zadávání.

Tento modul umožňuje sestavit odůvodnění odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 a vést o tom evidenci v rámci konkrétní veřejné zakázky pro případné kontroly. Jedná se o nepovinné již předdefinované nebo vlastní položky, které mohou sloužit k odůvodnění při hodnocení nabídek a výběru dodavatele. Nový blok Odpovědné veřejné zadávání budou mít nyní zadavatelé k dispozici u nově vytvořených zadávacích řízení, a v případě potřeby jej mohou kdykoliv skrýt, znovu zobrazit a přenastavit. U již vytvořených zakázek si tento blok mohou v případě potřeby zapnout.

Další novou funkcionalitou je Rozšíření záznamů o elektronických úkonech k zadávacímu řízení nad rámec zákona. Jedná se o rozšíření výpisu elektronických úkonů o nové typy záznamů, kterým však zákon neudává povinné uveřejnění. Záznamy jsou rozšířeny zejména pro detailnější přehled a kontrolu zadavatele nad aktivitou účastníků. Jedná se o záznamy jako odeslání otevřené datové zprávy dodavatelem (zprávy odeslané dodavatelem či zadavatelem přes E-ZAK), odeslání elektronické nabídky / předběžné nabídky / žádosti o účast, odeslání elektronického návrhu apod.

Aktuální verze nástroje také obsahuje úpravy změn vydané Věstníkem veřejných zakázek (VVZ) pro evropské formuláře (TED), aby bylo propojení formulářů mezi E-ZAKem a VVZ plně funkční.