Jarní analýza veřejných zadavatelů

Výsledky jarní analýzy veřejných zadavatelů jsou tady. Opět jsme provedli průzkum, jaké elektronické nástroje používají zadavatelé veřejných zakázek k jejich administraci.

Ke konci března Věstník veřejných zakázek registroval 21 292 profilů. QCM jich spravuje 8 991 kusů, což činí 42,23 %. Nejvyužívanějším nástrojem je Portál pro vhodné uveřejnění s 6 874 profily. Elektronický nástroj E-ZAK je druhý, a to s 2 078 profily.

Na tržní penetrace jednotlivých poskytovatelů se můžete podívat v přehledném grafu.