Jak si veřejní zadavatelé zvykají na povinnou elektronizaci?

Začátek roku se nesl ve znamení dobrých zpráv, co se týče počtu zadavatelů užívajících naše elektronické nástroje.

Od začátku prosince máme 97 nových klientů, kteří využívají naše služby. Některý z našich elektronických nástrojů aktuálně používá 8 720 zadavatelů, což je 42% všech zadavatelů v ČR.

Z analýzy lze s odstupem času vyčíst, jak se projevuje povinná elektronizace. Pozorujeme značný nárůst podílu procesních nástrojů, naopak podíl jednodušších nástrojů, které se používaly jen jako profil zadavatele, začíná klesat.