Elektronizace veřejných zakázek malého rozsahu

V souvislosti s připravovanou novelou zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek spolupracujeme s Ministerstvem pro místní rozvoj na záměru elektronizovat zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR).

Jsme ve shodě, že zakázky malého rozsahu tvoří významnou část veřejného investování a informace o nich by měly být transparentně zveřejňovány na profilu zadavatele. Hledáme způsob, který by minimálně zatížil zadavatele, ale poskytl relevantní informace potenciálním dodavatelům.

Pro více aktuálních informací o elektronizaci VZMR sledujte web elektronizace zakázek.