E-ZAK – nejlepší nástroj na zadávání zakázek

Elektronický nástroj E-ZAK byl vyhodnocen jako systém, kde zadavatelé mohou získat nejvyšší počet nabídek na vypsané veřejné zakázky.

analýzy, kterou vypracovala společnost EconLab, plyne, že uživatelé nástroje E-ZAK mohou očekávat v průměru 4,08 nabídky na vypsanou zakázku, zatímco průměr všech profilů zadavatele se pohybuje na hodnotě 3,68. Velmi dobře si vede i Portál pro vhodné uveřejnění, který skončil na 3. místě se 3,74 nabídkami na zakázku.

Ze studie plyne, že vyšší počet nabídek jednoznačně vede k nižší ceně, každá další nabídka v zakázce znamená 1-4% snížení ceny. Je zřejmé, že elektronizace veřejných zakázek vede nejen k vyšší transparentnosti a snižování nákladů na správu zakázek, ale rovněž přímo souvisí se snižováním nabídkových cen. Jsme rádi, že nástroj E-ZAK se v tomto procesu ukazuje jako nejefektivnější.

Veřejné zakázky vypisované podle zákona 134/2016 Sb. již musí být od října 2018 povinně vypisovány elektronicky. Velký prostor pro zlepšení je však v oblasti zakázek malého rozsahu, jejichž objem se odhaduje až na 200 mld. Kč ročně. Tyto zakázky jsou většinou přidělovány bez soutěže a pouze na základě vnitřních pravidel zadavatele. Jsme přesvědčeni, že jejich elektronizací (v rozumné míře) by státní i veřejná správa mohla ušetřit desítky miliard ročně.