Dodali jsme MMR nový systém pro sběr projektových záměrů

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo nový Informační systém projektových záměrů (ISPZ), který má sloužit jako centrální místo pro sběr, správu a ukládání projektových záměrů z celé České republiky. Vznikne tak jedna velká základna pro projekty Národního investičního plánu, ale také pro projekty menší.

Dodavatelem tohoto informačního systému je společnost QCM, s.r.o.

Systém je primárně určen pro sběr projektových záměrů krajů, obcí a jimi zřizovaných organizací či orgánů státní správy, vkládat projektové záměry však může kdokoliv, např. fyzická osoba či ekonomický subjekt. Informace budou ve zjednodušené podobě viditelné také pro širokou veřejnost – běžný občan se tak z databáze dozví, jaké nové projekty se plánují v jeho městě.

Stát bude pomocí tohoto informačního systému monitorovat kapacitu a připravenost projektů zanesených v databázi. Klíčové projekty budou využívány i pro účely sestavování Národního investičního plánu, Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje a dalších strategických dokumentů.

Webový systém je uživatelsky nenáročný a přehledný, a do budoucna nabídne mnoho možností pro další využití.

Podrobnější informace o systému najdete přímo na webu MMR.