Dobříš zadává veřejné zakázky plně elektronicky

Od března 2020 využívá město Dobříš elektronický nástroj E-ZAK. Kromě základních funkcionalit si svůj nástroj na správu veřejných zakázek velmi dobře vybavili.

Rozšíření Elektronické nabídky a žádosti o účast umožňuje dodavatelům jednoduché a plně elektronické podávání nabídek. Velmi praktické jsou dvě auditorské funkcionality. Auditor – role umožní přidat do E-ZAKu roli auditora organizace pro zadavatele. Uživatel s tímto oprávněním má pak přístup ke všem zadávacím řízením své organizace. Výhodným rozšířením je pak Auditor – statistiky, který poskytuje nastavitelný přehled o zadávacích řízeních.

V Dobříši neberou zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na lehkou váhu, a pořídili si také modul Podpora VZMR, který nabízí až tři nastavitelné postupy dle interní směrnice. Ne každý dodavatel disponuje elektronickým podpisem. Díky Podpoře VZMR – vypnutí elektronického podpisu může zadavatel u VZMR stanovit, zda musejí dodavatelé při komunikaci elektronický podpis použít, či nikoliv.

„Kromě splnění všech zákonných požadavků u zakázek v režimu zákona, jsme nástroj pořídili zejména pro komplexní přehled nad zakázkami. Díky individuální instalaci E-ZAKu tak máme elektronický nástroj, který pomáhá při administraci všech zakázek, tvoří ucelené manažerské přehledy a je pro nás oporou procesu, kdy minimalizuje lidskou chybu nastavenými pravidly. Je plně automaticky napojen na naší spisovou službu a registr smluv.“ popisuje za Město Dobříš pan Petr Oplíštil a dodává: „Apelujeme na všechny dodavatele, aby sledovali (lze i automatizované e-mailové notifikace) náš oficiální profil https://zakazky.mestodobris.cz/, aby jim neunikla žádná z vyhlášených zakázek, k čemuž jim velmi pomůže řádně vyplněný profil s funkčními kontaktními údaji v Centrální databází dodavatelů.“

Věříme, že díky tak dobře vybavenému E-ZAKu bude v Dobříši práce na veřejných zakázkách jedna radost.