CPV kódy – proč jim věnovat pozornost?

V dnešním díle Akademie veřejných zakázek se podíváme na problematiku CPV kódů a s ní spojené riziko porušení zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ).

Celý článek