Co je odpovědné veřejné zadávání?

Od 1. 1. 2021 nabyla účinnosti dílčí novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), která s sebou přinesla zcela nové zásady veřejného zadávání. Do § 6 ZZVZ přibyl nový odstavec, který charakterizuje tzv. sociálně odpovědné veřejné zadávání. A co tento pojem přesně znamená?

Ust. § 6 odst. 4 ZZVZ zní takto: Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit.

Jinými slovy lze říci, že odpovědné veřejné zadávání je přístup k zadávání veřejných zakázek, který klade důraz na dopad v oblasti sociálních věcí, ekonomiky a životního prostředí (za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné). Odpovědné veřejné zadávání je nutné brát v úvahu již v rámci zadávacích podmínek, při hodnocení nabídek a také při výběru samotného dodavatele.

Tyto zásady platí také pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR), avšak i v takovém případě je vyžadováno odůvodnění, jehož forma a obsah zatím není výslovně stanovena.

Potřebujete vědět víc? Na problematiku odpovědného veřejného zadávání jsme pro vás připravili nový webinář, kterým vás provedou přímo členky projektu odpovědného/strategického veřejného zadávání Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D. a Monika Dobrovodská z Ministerstva práce a sociálních věcí.

Sledujte výpis kurzů a neváhejte se přihlásit.