Co je elektronická komunikace a koho se týká?

Povinnost elektronické komunikace vychází ze zákona o zadávání veřejných zakázek, který ukládá zadavateli povinnost komunikovat s dodavatelem elektronicky. A co si pod tím představit?

Povinnost elektronické komunikace ve veřejných zakázkách dopadne na všechny zadavatele nejpozději 18. října 2018.

Povinností zadavatele bude nejen elektronicky přijímat jednotlivé nabídky prostřednictvím elektronického nástroje, ale také provádět většinu elektronických úkonů (u některých úkonů zákon připouští ústní formu).

Povinnou elektronickou komunikaci je nutné realizovat prostřednictvím elektronického nástroje. Elektronické nástroje si můžeme představit jako webové aplikace splňující určité náležitosti definované jako „soulad se zákonem“. Tyto náležitosti jsou konkrétně specifikovány ve vyhlášce č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody. Soulad se zákonem lze podle tohoto předpisu prokázat certifikací.

Doufáme, že se Vám první díl seriálu o elektronizaci líbil.V dalších článcích se například dozvíte, co konkrétně musí elektronický nástroj umět, jaké jsou druhy elektronických nástrojů nebo co je to certifikace a proč je důležité, aby byl nástroj certifikován.