Co je dynamický nákupní systém a pro koho je určen?

Dynamický nákupní systém vznikl převedením evropské legislativy do původního zákona o veřejných zakázkách, odkud se přenesl i do současného zákona. Cílem jeho vzniku bylo rozšíření způsobů elektronického zadávání veřejných zakázek o transparentní a zároveň pružnější způsob zadávání.

Co to je a pro koho je vlastně určen se dozvíte v článku na webu Školení QCM.