Česká Kamenice a její vymazlený E-ZAK

Město Česká Kamenice je náš dlouholetý klient, od roku 2012 používá k uveřejňování a zadávání veřejných zakázek Portál pro vhodné uveřejnění. V říjnu 2018 však vešla v platnost povinná elektronická komunikace, do níž se v České Kamenici chtěli pustit se vší vervou. Začali se poohlížet po individuálním elektronickém nástroji, který bude uživatelsky přívětivý a umožní integraci s interními systémy úřadu, např. se spisovou službou. Při průzkumu v okolních městech se na E-ZAK doslechli samé pozitivní ohlasy. Chvála zazněla např. ze Šluknova, kam se na nástroj přijeli rovnou podívat.

U nového nástroje požadovali zejména sofistikovaný systém nápovědy, což E-ZAK rozhodně splňuje. Expertní systém obsahuje online nápovědu, jak realizovat jednotlivé úkony, i paragrafové znění zákona s odkazy na jeho úplné znění. Uživatel je tak informován o tom, jakou podobu má daný krok v zákoně a jakým způsobem jej pomocí E-ZAKu realizovat.

Povinnou elektronizaci berou v České Kamenici vážně, proto budou procesovat i veřejné zakázky malého rozsahu, na něž se jinak zákonná povinnost nevztahuje. Díky funkci podpora VZMR tak mohou používat několik různých postupů včetně přímé objednávky či nákupu. Dále se jejich E-ZAK pyšní synchronizací s Věstníkem veřejných zakázek, který zajišťuje automatické propojení, urychlí práci a odpadá díky němu lidská chybovost.

Přejeme do České Kamenice mnoho zdaru při práci s E-ZAKem a věříme v maximální spokojenost!