Centrální nákup Kraje Vysočina jako nejlepší projekt krajů

Portál na řízení a kontrolu centrálních nákupů Kraje Vysočina získal první místo v soutěži Egovernment The Best 2020.

 

Egovernment The Best 2020, soutěž nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné správy v České republice, již zná své vítěze. Jsme moc rádi, že se v 15. ročníku této velkolepé akce objevil také projekt z dílny QCM.

Do soutěže bylo přihlášeno 27 projektů, které mezi sebou soutěžily v rámci několika kategorií. Mezi PROJEKTY KRAJŮ byl jako nejlepší vyhlášen Nákupní portál Kraje Vysočina. Projekt jsme dodávali v roce 2019 a od té doby probíhá jeho podpora a další rozvoj tak, aby jeho používání bylo co nejjednodušší a usnadňoval centrální nákupy krajského úřadu a jeho příspěvkových organizací.

Centrální nákup (CNKP) je elektronický systém pro centrální evidenci nákupů zadavatele a jeho podřízených organizací. Více informací o Nákupním portálu Kraje Vysočina včetně podrobného popisu vedoucí odboru analýz a podpory řízení Ing. Dany Buřičové si můžete přečíst zde.

Máme velkou radost z úspěchu tohoto projektu a přejeme Kraji Vysočina mnoho zdaru při práci s jejich „zlatou“ nákupní aplikací.