Skoč na obsah

QCM

Vyhledávání

+420 538 702 705 | helpdesk

Výběr jazyka

cs en
Domů  /  Shop  /  Spotřeby léčivých přípravků v ČR  /  Spotřeby léčivých přípravků v ČR - 2005

Spotřeby léčivých přípravků v ČR - 2005

Soubory s údaji o spotřebách léčivých přípravků s rozlišením na jednotlivé kódy SÚKL v jednotlivých čtvrtletích.

Předmětem hlášení jsou dodávky humánních léčivých přípravků do lékáren, dalších zdravotnických zařízení a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost.

Údaje o finančních objemech léčivých přípravků procházejících distribučním řetězcem, uváděné v článku, jsou u všech léčivých přípravků (regulovaných i neregulovaných) horním odhadem ceny pro konečného spotřebitele a vycházejí z výrobních cen oznámených distributory a výrobci. Při výpočtu horní meze spotřebitelských cen byla uplatněna kalkulace pevnou, resp. diferencovanou přirážkou podle pravidel cenové regulace. Při výpočtu je využito maximální obchodní přirážky ze strany distributorů i lékáren. Do výpočtu byla zahrnuta daň z přidané hodnoty, ve výši platné v daném kalendářním roce.

Databáze jsou v univerzálním formátu CSV (hodnoty oddělené středníkem).

Soubor se spotřebami v komprimovaném stavu (formát ZIP) bude zaslán jako příloha e-mailu objednateli po uhrazení ceny předem na účet, který naleznete v zaslaném Potvrzení objednávky. Daňový doklad zasíláme rovněž elektronickou formou těm, kteří vyplní v objednávce kolonku pro DIČ.

POZOR!
U aktuálního roku  je možné objednat pouze zveřejněná čtvrtletí! Nově publikovaná čtvrtletí je nutné doobjednávat zvlášť až po jejich vydání.

.
loading...
x