Skoč na obsah

QCM

Vyhledávání

+420 538 702 705 | helpdesk

Výběr jazyka

cs en
Domů  /  Shop  /  Spotřeby léčivých přípravků v ČR

Spotřeby léčivých přípravků v ČR

Soubory s údaji o spotřebách léčivých přípravků s rozlišením na jednotlivé kódy SÚKL v jednotlivých čtvrtletích.

Soubory obsahují údaje o množstevních objemech léčivých přípravků procházejících distribučním řetězcem, které byly získány z hlášení subjektů oprávněných v České republice distribuovat léčivé přípravky. Do hlášení se nezahrnuje vzájemné obchodování mezi distributory, ani dodávky léčiv mimo ČR.

Předmětem hlášení jsou dodávky humánních léčivých přípravků do lékáren, dalších zdravotnických zařízení a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost.

Údaje o finančních objemech léčivých přípravků procházejících distribučním řetězcem, uváděné v článku, jsou u všech léčivých přípravků (regulovaných i neregulovaných) horním odhadem ceny pro konečného spotřebitele a vycházejí z výrobních cen oznámených distributory a výrobci. Při výpočtu horní meze spotřebitelských cen byla uplatněna kalkulace pevnou, resp. diferencovanou přirážkou podle pravidel cenové regulace. Při výpočtu je využito maximální obchodní přirážky ze strany distributorů i lékáren. Do výpočtu byla zahrnuta daň z přidané hodnoty, ve výši platné v daném kalendářním roce.

Každé čtvrtletí je v samostatném souboru. Databáze jsou v univerzálním formátu CSV (hodnoty oddělené středníkem).

.
loading...
x