Skoč na obsah

QCM

Vyhledávání

+420 538 702 705 | helpdesk

Výběr jazyka

cs en
Domů  /  Shop  /  Přehled lékáren, výrobců a distributorů léčiv v ČR 03/2011

Přehled lékáren, výrobců a distributorů léčiv v ČR 03/2011

Soubor s aktuálními údaji o subjektech, které získaly ke své činnosti povolení SÚKL.

 

Soubor databází obsahuje:

  • Kompletní seznam lékáren, vychází z Databáze lékáren, kterým bylo vydáno osvědčení pro činnost lékárny a ze změn hlášených jejich provozovateli. Databázi spravuje Státní ústav pro kontrolu léčiv.
  • Přehled schválených distributorů léčivých přípravků.
  • Přehled subjektů provádějících distribuci léčivých přípravků na základě povolení jiných států EU.
  • Přehled schválených výrobců léčivých přípravků a kontrolních laboratoří.
  • Přehled držitelů certifikátu správné výrobní praxe pro výrobu léčivých látek.
  • Přehled zařízení transfúzní služby.
  • Přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk.


Seznam a přehledy vycházejí z evidence provozovatelů, kterým bylo vydáno příslušné povolení k činnosti a z jimi hlášených změn v povoleních.

Jedná se vždy o aktuální stav databází. Databáze jsou v univerzálním formátu CSV (hodnoty oddělené středníkem).

Soubor s databázemi v komprimovaném stavu (formát ZIP) bude zaslán jako příloha e-mailu objednateli po uhrazení ceny předem na účet, který naleznete v automaticky zaslaném Potvrzení objednávky. Daňový doklad zasíláme rovněž elektronickou formou těm, kteří vyplní v objednávce kolonku pro DIČ.

.
loading...
x