Skoč na obsah

QCM

Vyhledávání

+420 538 702 705 | helpdesk

Výběr jazyka

cs en
Domů  /  O společnosti  /  Novinky  /  Svatomartinská soutěž  /  Soutěžní podmínky

Soutěžní podmínky

Podmínky svatomartinské soutěže

Obecná pravidla soutěže QCM, s.r.o.
Obecná ustanovení

Organizátorem soutěže (dále jen "soutěž") je společnost QCM, s.r.o. Bellova 40, 623 00, Brno

IČ: 26262525 (dále jen "organizátor").

Soutěž je určena pro všechny občany České republiky starší 18ti let. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.

Pravidla soutěže a její průběh

Soutěž probíhá v termínu od 1. listopadu do 10. listopadu 2009 do 16:00 hod.

Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo správně odpoví na všechny otázky soutěže a vyplní jméno, správnou e-mailovou adresu, adresu bydliště a telefon.

Avizované ceny vyhrají tři účastníci soutěže, kteří splní pravidla uvedená v předchozím bodě a budou vylosováni po ukončení soutěže. Výherci budou vybráni náhodnou volbou. Losování proběhne 11. listopadu 2009.

Výherci budou kontaktováni neprodleně po vylosování pomocí kontaktních údajů, které uvedli v údajích o soutěžícím.

Výherce získá Svatomartinský bonus.

Ostatní ustanovení

Organizátor si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení.

Organizátor si vyhrazuje právo zveřejnit jméno výherce a použít fotografie z předávání ceny pro své marketingové účely.

Soutěže se může soutěžící zúčastnit pouze jednou a má možnost se ze soutěže kdykoliv odhlásit. Pro jedinečnost soutěžícího budou před losováním smazány všechny duplicitní e-maily a telefony soutěžícího.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly, se zařazením do databáze organizátora podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Uživatel výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, společností QCM, s.r.o. na adresu jeho elektronické pošty. Maximální počet obchodních sdělení je 1x měsíčně.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit finanční hotovostí. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

.
loading...
x