Skoč na obsah

QCM

Vyhledávání

+420 538 702 705 | helpdesk

Výběr jazyka

cs en
Domů  /  O společnosti  /  Novinky  /  Audit přístupnosti portálu Ministerstva zemědělství

Audit přístupnosti portálu Ministerstva zemědělství

24.07.2009

Realizovali jsme rozsáhlý audit přístupnosti webové prezentace Ministerstva zemědělství, spojený s podrobným testováním zrakově postiženými uživateli. Ten je dílem našeho oddělení Správy obsahu, které se zabývá i expertními pracemi.

Proč přístupnost?

Pravidla přístupnosti mají zajistit rovný přístup uživatelů k informacím, které úřady poskytují prostřednictvím webových stránek.
Splnění těchto pravidel činí web přístupným nejen pro nevidomé, ale i pro jinak handicapované občany (tělesně postižení, osoby s lehkými mozkovými dysfunkcemi) či pro občany se starším počítačovým vybavením a občany, využívající různá pomocná či mobilní zařízení (PDA apod.). Týkají se tedy poměrně velkého procenta populace.

Přístupnost podle QCM

Naše firma se nezabývá jen tvorbou webových aplikací, ale i poradenskou a konzultační činností. Jednou z nejčastěji žádaných služeb jsou audity a analýzy přístupnosti. S účinností od 1. 3. 2008 totiž vstoupila v platnost zákonná povinnost uvést webovou prezentaci úřadů státní správy a samosprávy do souladu s požadavky pravidel pro tvorbu přístupného webu.

V našich analýzách se však zaměřujeme nejen na samotnou přístupnost. Obsahují taktéž řadu doporučení pro další rozvoj a správu aplikace, upozornění na zjištěné technické problémy (neplatné odkazy apod.) a chyby redaktorů (správná práce s texty v prostředí internetu). Součástí našich auditů je i kontrola povinně zveřejňovaných údajů a jejich shoda se zákonem.

Audit pro Ministerstvo zemědělství

Audit MZETato analýza byla jedním z velkých projektů, spadající do této oblasti. Kromě všech zmíněných prvků obsahovala navíc i rozsáhlé testování aplikace na reálných uživatelích. Toto testování jsme provedli ve spolupráci se společností TyfoCentrum, o.p.s., která je jednou ze stěžejních autorit v oblasti přístupnosti.

Důvodem takovéhoto testování je fakt, že otestování webové prezentace pouze dle některé z metodik není z hlediska přístupnosti dostačující. Zaměřili jsme se tedy na tzv. reálnou přístupnost webu, kdy není kladen důraz jen na technickou stránku věci, ale jsou brány v potaz i další skutečnosti (aktuální situace na poli asistivních technologií, požadavky handicapovaných uživatelů či charakter webu atd.).

Tým našich testérů byl složen z reálných, zrakově postižených občanů, kteří jsou však zkušenými uživateli asistivních technologií (většina z nich dlouhodobě působí jako lektoři náročných kompenzačních pomůcek na bázi PC). Tak byly eliminovány případné chyby testování, které by mohly být způsobeny neznalostí práce s těmito nástroji.

Výsledný audit tak obsahoval řadu závažných zjištění a poznatků, ale i doporučení, jak nedostatky napravit a stal se důležitým zdrojem informací pro administrátory aplikace.

.
loading...
x