Skoč na obsah

QCM

Vyhledávání

+420 538 702 705 | helpdesk

Výběr jazyka

cs en
Domů  /  Naše řešení  /  Elektronizace veřejných zakázek  /  Profil zadavatele

Profil zadavatele

E-zak není jen databází veřejných zakázek a nástrojem pro jejich řízení, ale zahrnuje také webové rozhraní pro prezentaci těchto informací na internetu. Plní tak úlohu profilu zadavatele.

Pojem profil zadavatele definuje zákon o veřejných zakázkách v §17 písm g): "Internetová adresa zadavatele, kterou zadavatel používá k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek".

Registrací vlastního profilu zadavatele a následným uveřejněním výzvy u zjednodušeného podlimitního řízení splníte zákonnou povinnost definovanou v novele č. 179/2010 Sb. zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb.
Od 15. září 2010 existuje nová povinnost veřejného zadavatele spočívající v uveřejnění výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na profilu zadavatele, který byl uveřejněn v informačním systému (§ 157 ZVZ) - Uveřejňovacím subsystému ISVZ (www.isvzus.cz).

Portál pro vhodné uveřejnění Vám umožní splnit zákonnou povinnost, možnost registrace profilu zadavatele nabízí zcela zdarma. Po uveřejnění Vašeho Profilu zadavatele v ISVZUS Vám bude zpřístupněna funkcionalita pro vhodné uveřejnění v rámci elektronizace veřejných zakázek.

Portál pro vhodné uveřejnění

V rámci Portálu pro vhodného uveřejnění získáte:

  • možnost vložení nové výzvy pro podání nabídek do veřejných výběrových řízení s potřebnými údaji včetně souborových příloh,
  • přehled rozpracovaných a aktuálních výzev uveřejněných vhodným způsobem dle ZVZ a jejich administrace,
  • přehled rozpracovaných a aktuálních výzev uveřejněných vhodným způsobem dle ZVZ a jejich administrace.
.
loading...
x